Félig ledolgozott munkanap elszámolása

Félig ledolgozott munkanap elszámolása

Megjelent a Munkaügyi Levelek 144. számában (2017. január 30.), 2840. kérdésszám alatt

Kérdés:

Egyik munkavállalónk a nappali műszakban, délelőtt tíz óra körül szóváltásba keveredett a műszakvezetőjével. A felettese szerint ez teljesen szokatlan volt a részéről, és feltűnt neki, hogy a munkavállaló valószínűleg ittas. A dolgozó beleegyezett a szondáztatásba, ami igazolta az alkoholos állapotot, ezért a műszakvezető azonnal hazaküldte. Erről jegyzőkönyv is készült. A munkavállalótól nem akarunk emiatt megválni, de kérdéses, hogy hogyan kell részére a bért elszámolni erre a napra. Reggel hattól dolgozott ugyan, de a munkakörében alkoholos állapotban tilos dolgozni. Ezért megtehetjük, hogy - részben büntetésből - erre a napra semmit nem számolunk?

Válasz:

A kérdés szerinti esetben a munkavállaló reggel 6 és 10 óra között a beosztás szerinti munkaidőben rendelkezésre állt és munkát végzett, noha utóbb kiderült, hogy mindezt nem munkára képes állapotban tette [Mt. 52. § (1) bek. a) pont]. Ugyanakkor, az eset szerint 10 óráig nem utalt arra semmilyen körülmény, hogy a munkavállaló ne látta volna el a feladatát, és hogy a munkáltató a teljesítését eddig ne fogadta volna el. Ezért megítélésünk szerint a munkavállaló által az érintett napon a hazaküldésig teljesített munkaidőre jár díjazás. Ettől eltérően, ha az alkoholszondás vizsgálat után megállapítják, hogy a munkavállaló aznap az ittas állapota miatt nem is teljesítette a feladatait, a munkáltató a teljes napot igazolatlan távollétnek tekintheti.

A munkaidő elszámolásától függetlenül, nem vitatottan a munkavállaló vétkes kötelezettségszegést követett el, ami miatt a munkáltató további jogkövetkezményeket alkalmazhat. Egyrészt, ha van a joghátrány megállapíthatóságáról rendelkező kollektív szerződés, vagy ennek hiányában munkaszerződés hatályban, az abban foglaltak szerint lehetséges szankció (ahogy sokszor mondjuk, fegyelmi büntetés) alkalmazása (Mt. 56. §). Másrészt, amennyiben a munkavállaló a kiesett munkanap folytán kárt is okozott (pl. nem sikerült időben befejezni egy határidős megrendelést), a számára felróható távollétével összefüggésben okozott károk megtérítésére kötelezhető [Mt. 179. § (1) bek.]. Mindemellett, bár a kérdés szerint ezt a munkáltató nem fontolgatja, szóba jöhet a munkaviszony megszüntetése is, amelynek jogcíme felmondás, illetve a súlyos körülményekre tekintettel azonnali hatályú felmondás is lehet [Mt. 66. § (2) bek., 78. §].

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2017. január 30.) vegye figyelembe!

 


Főoldal