Garantált bérminimum iskolai végzettség hiányában

Garantált bérminimumra jogosultság iskolai végzettség hiányában

Megjelent a Munkaügyi Levelek 135. számában (2016. július 11.), 2672. kérdésszám alatt

Kérdés:

Az egyik üzemünkben jellemzően gépkezelőket foglalkoztatunk, ahol elvárás a szakirányú végzettség megléte. A munkaerőhiány okán azonban néha szükséges felvennünk olyan munkavállalókat is, akiknek van ugyan tapasztalatuk hasonló gépek kezelésében, de szakirányú végzettséggel nem rendelkeznek - őket beíratjuk a képzésre. A kérdésem, hogy addig, amíg meg nem szerzik a szakirányú iskolai végzettséget, meg kell adnunk nekik alapbérként a garantált bérminimumot, vagy elegendő a minimálbért?


Válasz:

Az alapbér meghatározása során a felek megállapodása irányadó, jogszabály a versenyszférában pontos alapbért nem határoz meg egyes munkakörökre vonatkozóan. Az alapbérnek alsó korlátja ugyanakkor van; ez a minimálbér, illetve a garantált bérminimum, ha a munkakör betöltéséhez középfokú iskolai végzettség vagy középfokú szakképzettség szükséges [454/2015. Korm. rendelet 2. § (2) bek.]. A minimális alapbér meghatározása során az a lényeges, hogy a munkavállaló által betöltött munkakör milyen végzettséghez kötött, és nem a munkavállaló iskolai végzettsége. A végzettségre vonatkozó elvárás alapulhat munkaviszonyra vonatkozó szabályon, de a munkáltató is előírhatja azt. A munkáltatói elvárásnak még csak kifejezettnek sem lennie, azaz nem kell tételesen előírni a munkakörhöz a középfokú végzettséget, mint követelményt; elegendő, ha az adott munkakör tekintetében a munkáltató általánosan ezt a szakképesítési követelményt alkalmazza, erre vonatkozóan gyakorlatot alakít ki (BH2012. 73).

A bírói gyakorlat ezt az elvet mégis áttörte annyiban, hogy a garantált bérminimumra való jogosultság fennállásához nem elegendő önmagában a munkáltatói, jogszabályi elvárás a középfokú szakképesítésre (végzettségre) vonatkozóan, hanem az is szükséges, hogy a munkavállaló azzal ténylegesen is rendelkezzen. Ha annak hiányában tölt be kvalifikált munkakört, akkor esetében csak a minimálbért kell kötelező minimumként figyelembe venni (BH2012. 47). Ebből kiindulva, ha a munkavállaló nem rendelkezik azzal a középfokú szakképzettséggel, amely a munkáltató előírásai szerint az adott munkakör betöltéséhez szükséges, számára alapbérként a minimálbér is meghatározható. Megjegyezzük, hogy ilyen esetekben a félreértések elkerülése végett érdemes más munkakört létrehozni azokra a feladatokra, amelyeket a szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalók is elláthatnak.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2016. július 11.) vegye figyelembe!

 

 


Főoldal