Visszaélés bejelentés

Visszaélés bejelentési rendszer

 

Az panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (Panasztörvény) foglalt előírásoknak megfelelően az N-Global Kft. a visszaélés-bejelentési rendszert az alábbi előírások mentén működteti.

 

A visszaélés-bejelentési rendszer lényegi ismérvei

 

Mit jelent a visszaélés bejelentés

A visszaélések bejelentésére szolgáló rendszer biztosítja Önnek, hogy bizalmasan kezelve az adatait, illetve a bejelentését, amennyiben jogsértés vagy egyéb visszaélés gyanúját tapasztalja, azt megtehesse az általunk biztosított felületen és módon.

 

Kik tehetnek bejelentést

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a visszaélést bejelentheti a jelenleg állományban lévő munkavállalók, volt munkavállalók, felvételi eljárás alatt álló természetes személyek. Bejelentést tehetnek a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló vagy állt, vagy szerződéskötési eljárás alatt állók is.

 

Bejelentők védelmének biztosítása

A jogszabályi előírás kifejezetten rögzíti, hogy a bejelentőt a bejelentése miatt semmilyen hátrány nem érheti. Ennek érdekében biztosítjuk a bejelentése bizalmas kezelését, a bejelentés alapján történő vizsgálat lefolytatását. Önt a bejelentése miatt semmilyen hátrányos megkülönböztetés, vagy tisztességtelen bánásmód nem éri.

Rosszhiszemű bejelentést tenni nem lehetséges, amennyiben ilyen tapasztalható az jogkövetkezményeket vonhat maga után.

 

Bejelentéshez biztosított felület

A bejelentés a személyazonosság felvállalása mellett vagy anonim módon is megtehető. A jogszabályban biztosított lehetőséggel élve társaságunk úgy döntött, hogy mellőzi az anonim bejelentések kivizsgálását.

A társaságuk honlapján is biztosítunk Önnek lehetőséget a bejelentése megtételére, ugyanakkor telefonon, levélben, személyesen is lehetősége van a bejelentése megtételére.

email: visszaelesbejelentes@nglobal.hu

levél: N-Global Kft., 6000 Kecskemét, Vak Bottyán u. 18., ¼.

telefon: +36/30/9214361

 

Eljárás a bejelentés megtételét követően

A bejelentés megtételéről, a bejelentéstől számított  7 napon belül írásban küldünk visszajelzést. Amennyiben a bejelentés kiegészítése szükséges, az a megadott elérhetőség alapján történik.

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül vizsgáljuk ki, melyről a bejelentőt tájékoztatjuk.
 

Bejelentés kivizsgálása az alábbi esetek fennállása esetében mellőzhető:

  • anonim módon tett bejelentés
  • bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú
  • bejelentés megtételére a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően került sor
  • közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme nem áll arányban a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával

 

Bejelentés lezárása

A bejelentés kivizsgálását követően tájékoztatjuk a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, a megtett intézkedésekről. Ha a kivizsgálás során a jogsértés megállapításra kerül, a szükséges intézkedések megtételét követően az ügy lezárásra kerül.

 

Személyes adatok kezelése

A visszaélések bejelentésére vonatkozó eljárás során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárásrendet a társaságunk Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.


Panasz bejelentési ürlap
Főoldal

Vegye fel velünk a kapcsolatot