Egy órára járó bér kiszámítása a havi alapbérből

Egy órára járó bér kiszámítása a havi alapbérből – Munkaügyi levelek alapján

 

Egy vállalkozás esetébren, amennyiben a beosztás szerinti munkaidő három hónapig 7,5 óra, majd három hónapig 8,5 óra. Hathavi munkaidőkeretben dolgoznak, kollektív szerződés alapján. Éves átlagban a 8 óra kerül ledolgozásra. Jól értelmezem-e a jogszabályt, hogy 2013. augusztustól a rendkívüli munkára, illetve a munkaidőkeret elszámolásánál a többletre az Mt. 136. §-ának (3) bekezdése értelmében a havibért az adott hónapban teljesítendő órákkal (például 21 munkanapot figyelembe véve 168 órával) kell osztani, és a bérpótlék alapjának számításánál pedig 174 órával, az Mt. 139. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján?
Példaként:
A dolgozó havi alapbére 218 000 Ft. Dolgozott 16 napot, 5 napon keresztül szabadságon volt, de rendelkezett 15 óra túlórával.
A ledolgozott órákra jutó bére: 218 000/21 nap x 16 nap = 166 095 Ft.
Szabadságra járó bére: 218 000/21 nap x 5 nap = 51 905 Ft. Túlórára jutó alapbér: 218 000/168 = 1297,62 Ft.
Túlórára jutó bérpótlék: 218 000/174 x 0,50 = 626,44 Ft. Túlóra díjazása: 1297,62+626,44 x 15 óra = 28 861 Ft. Teljes bruttó bére: 246 861 Ft.
 

Válasz:
A kérdésben leírt számítás helyes azzal, hogy a havi alapbért a hónapban irányadó általános munkarend szerinti órák számával kell osztani. Ebből pedig az érintett időszakra járó alapbért is az adott időszak alatt teljesítendő órák száma alapján kell meghatározni [Mt. 136. § (3) bek.]. Ennek egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén lehet jelentősége.
Például, ilyenkor egy nap szabadság nem feltétlenül a napi munkaidővel egyező idejű távollétet jelent. A kérdésben helyesen szerepel, hogy a bérpótlékok alapja is a munkavállaló egy órára eső alapbére, ám ezt minden hónapban egységesen, a 174-es osztószámmal kell kiszámítani [Mt. 139. § (3) bek.].
Ebből eredően a rendkívüli munkaidőre járó alapbér és bérpótlék számítása különböző osztószámok alapján, a kérdésben leírtak szerint történik. Megjegyezzük, hogy a szabadságra a munkavállalót nem az alapbére, hanem távolléti díja illeti meg [Mt. 146. § (3) bek. a) pont]. Így annak nemcsak az alapbér a része, hanem a teljesítménybér és egyes bérpótlékok is (Mt. 148. §).

 


Főoldal