Munkaszerződés - Pótlékok alapbéresítése

Pótlékok alapbéresítése a munkaszerződésben

Megjelent a Munkaügyi Levelek 123. számában (2015. október 12.), 2421. kérdésszám alatt

Kérdés:

Új munkahelyemen a munkáltatóval 125 000 Ft összegű alapbérben állapodtunk meg. A munkaszerződésbe szeretné beletenni, hogy az alapbérben benne vannak a pótlékok is, ezért pótlékra nem lennék jogosult. Megteheti ezt a munkáltató? Ha igen, nem kellene magasabb bért fizetnie?

Válasz:

Az Mt. valóban lehetővé teszi, hogy a felek a munkaszerződésben bizonyos bérpótlékokat is magában foglaló alapbért állapítsanak meg [Mt. 145. § (1) bek.]. Ebben az esetben az alapbér magában foglalhatja a vasárnapi pótlékot, a munkaszüneti napra járó pótlékot, a műszakpótlékot és az éjszakai pótlékot (Mt. 140-142. §). Ennek értelmében a munkavállalót nem illeti meg külön díjazás például a rendes munkaidőben éjjel vagy vasárnap történő munkavégzés esetén. Természetesen ezen szabály alkalmazásánál az alapbérnek magasabbnak kell lennie a jogszabályban meghatározott minimális díjazásnál ahhoz, hogy jogszerűen kikötésre kerülhessen a pótlékátalány. 2015. évben a minimálbér összege 105 000 Ft [347/2014 Korm. rendelet 2. § (1) bek.], míg a garantált bérminimum összege 122 000 Ft [347/2014 Korm. rendelet 2. § (2) bek.]. Erre figyelemmel a munkaszerződés szerinti 125 000 Ft összegű alapbér magasabb a jogszabályi minimumnál, tehát a felek kiköthetik a pótlékátalány alkalmazását. Mindazonáltal ehhez a munkavállaló hozzájárulása is szükséges. A munkáltató egyoldalúan nem kényszerítheti a munkavállalót a pótlékátalány elfogadására. A munkavállaló kérheti, hogy ettől eltérő feltételekkel kössenek munkaszerződést, vagy a felek esetleg magasabb alapbérben is megállapodhatnak a pótlékátalány alkalmazása mellett. Ezen túlmenően további kérdés, hogy ha például Ön olyan munkakört tölt be, amelyben legalább a garantált bérminimum jár, a 122 000 Ft feletti 3000 Ft havonta megfelelően ellentételezi azon munkavégzést, amelyért Ön tételes bérszámolás szerint pótlékra lenne jogosult.

Figyelem! Kérjük a válasz értelmezésénél a válaszadás időpontját (2015. október 12.) vegye figyelembe!

 


Főoldal