Egyedi igények szerint összeállított szabályzatok

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában előírtak alapján kötelezően összeállítandó szabályzatok

 • pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályzata
 • gazdálkodási szabályzat
 • beszerzések lebonyolítása eljárásrendje szabályzata
 • anyag- és eszközgazdálkodás szabályzata
 • gépjárművek használatának szabályzata
 • reprezentációs szabályzat
 • belföldi és külföldi kiküldések elszámolása szabályzata
 • vezetékes- és mobiltelefonok használatának szabályzata
 • közérdekű adatok kezelésének szabályzata


2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kötelezően összeállítandó szabályzatok:

 • Számviteli politika
 • Számlarend
 • Eszköz – forrás értékelési szabályzat
 • Leltározási és leltárkészítési szabályzat
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Önköltségszámítási szabályzat
   

A kötelező szabályzatokon túlmenően az alábbi szabályzatok összeállításában tudunk közreműködni:

 • Közszolgálati és számítástechnikai adatvédelmi szabályzat
 • Belső ellenőrzési kézikönyv
 • Bizonylati szabályzat , Bizonylati Album
 • Cafetéria Szabályzat
 • Saját gépjármű hivatali célokra történő használatának és az utazási költségtérítés Szabályzata
 • Szervezeti és működési Szabályzat (polgármesteri hivatal)
 • Szervezeti és működési Szabályzat (költségvetési szerv)
 • Közszolgálati Szabályzat
 • Közbeszerzési Szabályzat
 • Költségvetési szervek munkaköri leírása összeállításában közreműködés
 • Önellenőrzési Szabályzat
 • Iratkezelési Szabályzat
 • Polgármesteri Hivatalok Ügyrendje
 • Selejtezési Szabályzat
 • Európai Uniós támogatások elszámolási Szabályzata
 • Munkavédelmi Szabályzat
 • Kiadmányozás rendjéről szóló Szabályzat
 • Belső kontroll kézikönyv
 • Költségvetési szerv bélyegző használatának Szabályzata

 

 


Főoldal